Robert Randma 40a. Eesti keel | Inglise keel 80 eur 1h€ seanss

Lühitutvustus

Täpsem info: www.bpti.ee

Meetodid

Kehapsühhoteraapia
Sobib ideaalselt enda sügavamaks avastamiseks ka siis kui klient ei taju otsest pinget või stressi. Teraapia vaatleb inimest kui tervikut ja pöörab tähelepanu meelte ja keha virgeoleku ning vastutusjulguse arendamisele. Terapeut-klient dialoogis on rõhuasetus protsessil ja sellel, mis toimub teraapiaruumis siin ja praegu.
Annab võimaluse minna tagasi minevikusündmuste juurde ja teha muudatusi ning seeläbi vabastada tundeid ning muuta mõtte-ja käitumismustreid. Suure osa seansist viibib klient muutunud teadvuseseisundis ja sügavas lõõgastuses. Rahulolu algab oma sisemaailma teadvustamisest ja teadlikest muudatustest.
Hüpnoteraapia on väga laialdasi kasutusviise pakkuv teraapialiik. Hüpnoosi käigus seotakse ühtseks tervikuks keha ja meel ning saavutatakse kontakt alateadvusega. Hüpnoterapeut kasutab erinevaid hüpnootilisi tehnikaid, mis viivad kliendi muudetud teadvuse seisundisse ning aitavad saada alateadlikke sõnumeid, kuidas probleemidega tegeleda. Efektiivne abi hirmude ja sõltuvuste korral, kuid sobib väga hästi erinevatele probleemidele lähenemiseks ja on alati pühendunud sellele, mida klient konkreetselt muuta tahab.
Vabastav hingamine keskendub kehas asuvate pingete vabastamisele läbi ühendatud ja sügava hingamise. Enamik tänapäeva inimesi hingab alateadlikult ja pinnapealselt üles rindkeresse, luues enda kehas „ võitle-põgene“ seisundi. Vabastav hingamine on võimas vahend, millega tõsta oma energiataset, vabastada kogunenud emotsionaalseid ja füüsilisi pingeid või minna läbi emotsionaalselt rasketest seisunditest. Vabastavat hingamist on soovitav praktiseerida koos juhendajaga, sest hingates sügavalt ja ühendatult, muutub sinu teadvuse seisund ja sa saad kontakti paljude alateadvuses olevate tunnetega.
Sobib kliendile, kes soovib ennast avastada läbi intensiivsemat sorti kogemuse. Seansi ajal loob hingamisterapeut hoitud ja toetava keskkonna. Holotroopne hingamise seanss läheneb teadvuse mõjutamisele läbi kiirendatud hingamise, muusika ja kehatöö. Aitab psühholoogilisi barjääre lõhkuda ning seeläbi kerkib esile teadvustamatu materjal, mis hingamisseansi käigus võib vabaneda.
Teraapia ütleb selgelt: “Mõtteviisi on võimalik muuta”. Eelkõige probleemikeskne lähenemine jagab kliendile uusi tehnikaid ja vaatenurki ning aitab omandada käitumisviise, mis aitavad pingeolukordades ja rasketes tunnetes viibides paremini toime tulla. Muutes enesehinnangut ja hinnates maailma objektiivsemalt, on võimalik vabaneda ebameeldivatest tundmustest.
Otsib alateadvuslikke konflikte ja püüab neile lahendusi leida. Toetub arusaamisele, et psühhopatoloogia areneb eeskätt varase lapsepõlve kogemustest. Psühhodünaamika tuntuimad tehnikad on vabad assotsiatsioonid, vastupanu ja läbipaistvuse leidmine, valusate mälestuste ja muredega töötamine.
Tegeleb erinevate probleemidega lähisuhetes, vanem-laps, mees-naine. Teraapia käigus avastab klient, et rahuldamata lapsepõlvevajadused kujundavad tihti meie tänaseid suhteid, pidurdavad armastuse kasvamist ja tõelise läheduse kogemist. Terapeut on protsessis toetavaks jõuks, harjutuste ja dialoogide vormis kohtutakse iseenda ja oma lähedasega. Eesmärgiks on õppida kasutama suhet kui peeglit oma isiklikuks arenguks ning taasluua terviklik ja nauditav suhe.
Hääledialoog avab meie erinevate osade mõju meie tunnetele ja käitumisele. Meie osad suhtlevad meiega läbi mõtete ehk häälte. Dialoog aitab mõista ja lahendada sisemisi vastuolusid ja läheneb konfliktide lahendamisele läbi selle, et õpime omaks võtma enda erinevaid minasid. Näitab selgelt, et meie alateadvuses on pooli, mida me teadlikult ei taju. Läbi teadlikuks saamise, saame paremini võtta vastutust oma elu eest ja õppida ennast tajuma terviklikuna.
Ideaalne kliendile, kes usub enesetervendamise protsessi ja soovib kogeda tervendamist, mille juured on sügaval minevikus. Rännak tugineb sisemisele tarkusele ning aitab vabastada emotsionaalseid ja füüsilisi blokeeringuid. Tervenemine toimub meditatiivses seisundis, kus juhendajal on vahendaja roll inimese meele ja Kõiksuse teadvuse vahel. Inimene õpib teadvustama seoseid oma suguvõsaga.
Reiki põhineb elujõuenergia vahendamisel ja sobib erinevate valude, ärevushäirete või hirmude puhul ning keha ja vaimu üldiseks tasakaalustamiseks. Reiki läbiviija on energia vahendajaks ja selle energia abil tervendatakse kliendi kehas nii probleemi kui ka selle emotsionaalset algpõhjust. Reiki filosoofia usub, et enamik füüsilisi haigusi tekib meie allasurutud tunnete tõttu.
Meetod sobib kliendile, kes soovib psühholoogiliselt kasvada ja kelle uskumuste süsteem toetub mõttele, et ennast on võimalik ise ümber kujundada ja efektiivsemaks muuta. Erinevad tehnikad, mida omandatakse, võimaldavad juurdepääsu sisemistele jõuvarudele. Aitab saavutada eesmärke, modelleerib edukust, toetab oma seisundite juhtimist.
Tegeleb õnnetusjuhtumitega suguvõsas, tugevate seletamatute tunnete- ebaõnnestunud lähisuhete- ja krooniliste haigustega, mis korduvad tihti läbi põlvkondade. Süveneb eelkõige põlvkondade vahelistele alateadlikele seostele.Vaatleb teraapilises grupimeetodis suguvõsa mõju isiksusele ja tema elukäigule.
Sisaldab elemente nii kognitiivkäitumuslikust teraapiast kui NLP-st. Leitakse probleemi või elu osa, mida muuta tahetakse ja selgitatakse välja, kuidas muutust teostada. Oluline on usk muutuse vöimalikkusesse, julgus vaimusilmas takistustega silmitsi seista, oma sisemise väe suurendamine ja avastamine ning tahteseisundi ankurdamine.
Keha, hinge, vaimu tasakaalustamise teraapia helitoru ja kõlapulkade abil.
(The Conscious Body) psühhodünaamiline tehnika, mille abil avastatakse füüsilist tervist mõjutavad peidetud sisemised teemad. Adresseeritakse füüsilisi sümptomeid alates valust, pingest kuni raskete tõvedeni välja. Hea kasutada tavameditsiiniga käsikäes paranemise kiirendaiseks. Teadliku Keha protsess tungib alateadvusesse ning toob välja maha maetud “minad”, mis on endast märku andnud füüsiliste sümptomite näol.
Vahendite ja protsesside kogum, mis aitab vabaneda erinevatest piirangutest, uskumustest ja teha muudatusi, mille taha on inimene ehk senini takerdunud. Käsitlus usub, et inimese peapiirkonnas on 32 energiapunkti, mille õrna puudutamise ja mõjutamise abil saab vabastada piiranguid, mis takistavad võtmast vastu seda, mis Elul pakkuda. Barsi seanss aitab eemaldada piiranguid, et energia saaks vabalt voolata ja mõjutada kõike seda, mis on seotud inimese füüsise, vanuse, välimuse, seksuaalsuse ja teiste aspektidega.
Tunnetekeskne paariteraapia (Emotionally Focused Couple Therapy- EFT) on lühiajaline (8-20 seanssi) struktureeritud paariteraapia meetod, mis loodi 1980-ndatel aastatel Kanadas Sue Johnsoni ja Les Greenbergi poolt. Seda teraapiameetodit kasutatakse edukalt mitmesuguste kooseluprobleemide korral ja seda nii traditsiooniliste kui mittetraditsiooniliste paaride puhul. Tunnetekeskne paariteraapia põhineb emotsioonidel ja võtmetunnetel, mida vaadeldakse juba väljakujunenud suhtemustris. Eesmärk on esile tõsta mittetoimiv suhtemuster ning asendada see uue turvalise mustriga, mis tugineks sügavatel, primaarsetel vajadustel ning annaks märku turvalisusest, toetusest ja armastusest. See lähenemine aitab paaridel tugevdada omavahelist sidet läbi emotsionaalse avatuse ja reageerimise ning loob eelduse kogeda uusi võimalusi kooseluks.
Paarisuhtekoolitusel kohtuvad paarid teemadega: - rõõm, lõbu, intiimsus, sensuaalsus, seksuaalsus ja sõprus paarisuhtes; - suhtlemis- ja probleemilahendusoskuste loomine ja arendamine partnerite vahel; - kuidas toime tulla erinevuste ja erimeelsustega; - ootused paarisuhtes; - pühendumine paarisuhtes ning kooselu kui pikaajaline partnerlus. PREP-paarisuhtekoolitus sisaldab teoreetilisi teadmisi, praktilisi harjutusi paaris (isiklike teemade jagamine toimub ainult teineteisega), grupiga arutelusid (kus isiklikke asju ei jagata vaid avaldatakse arvamust paarisuhtest kui sellisest), osaleja käsiraamatuga töötamist nii koolitusel kui kodus.
TRE on meetod, milles kasutatakse kehalisi harjutusi selleks, et vabastada stressi või pingeid kehas, mis on kogunenud igapäevaelust, keerulistest situatsioonidest, lühi- või pikaajalistest stressiolukordadest või traumaatilistest kogemustest (nt looduskatastroofid, sotsiaalne või koduvägivald jms). See meetod põhineb kehaterapeudi David Bercelli (PhD) kogemustel ja uuringutel, kes on inimeste traumade, tervendamise ja uurimisega tegelenud mitmel pool maailmas rohkem kui 30 aastat. Tegemist on kindlas järjekorras sooritatud keha vibreerima panevate stressist vabastavate harjutustega. Need harjutused vabastavad kehasse pingetena ladestunud üleelamised ja traumad. Õnnetusjuhtumist või traumast rääkimine toimib ajukoore tasandil, enamus psühhoteraapiaid mõjuvad meie aju keskmisele osale hõlmates meie emotsioone. TRE meetod toimib aju kõige vanema osa – aju tüve – tasandil, mis tervendab meid väga sügavalt kehasse kuhjunud vanade pingete vabanemise kaudu. Omandades need harjutused saab neid kasutada iseseisvalt igapäevaelu stressi ja tööstressi maandamisel.
Psühhodraama on tegevuslik grupitöö meetod, mis annab osalejale võimaluse uurida oma isiksust, uskumusi ja sisemaailma vastastikuses suhtes teiste inimeste ja ümbritseva maailmaga. Suhted on psühhodraamas kesksel kohal. Inimene on suhetes olles alati mingis rollis ja igal rollil on vastandroll. Inimese identiteet tuleneb sellest, milliseid rolle ta loob. Psühhodraama abiga näeb inimene rolle, mida ta mängib ja mida teised mängivad ning aidates taastada spontaansust aitab see ka iseend ja teisi paremini mõista. Psühhodraamas on võimalik kohtumine, kus üks inimene näeb teist inimest siin ja praegu sellisena nagu ta on, ja teine näeb teda sellisena nagu tema on. Olulisel kohal on jagamine, rääkimine endast ja oma kogemusest antud olukorras. Jagamine võimaldab grupiliikmetel tunda ennast toetatuna ja aktsepteerituna ning saada aru omaenda probleemide universaalsusest.
Perekond on süsteem, milles leiavad aset pidevad vastastikused mõjutused. Igasugune muutus süsteemi ühes liikmes mõjutab süsteemi kõiki teisi liikmeid. Pere nõustamine või pereteraapia on vajalik, kui pereliikmete mured ning probleemid mõjuvad kogu perele ja peresuhtele. Teraapias aidatakse leida kõigile pereliikmetele sobivam toimimisviis või omavaheline suhtlemismuster, mis tõstaks tervikuna kogu pere heaolu. Pereteraapia ja perenõustamine võib aidata paremini toime tulla perekonna erinevate arengukriisidega, parandada omavahelist suhtlemist ja suhte kvaliteeti, taastada suhteid, mis olid siiani välditud, suurendada teineteisemõistmist, oskust jagada ning vastu võtta emotsionaalset toetust, parandada probleemilahendusoskuseid jne. Perenõustamine ja -teraapia on sobiv ning soovitatav mistahes kooselu perioodis, samuti valmistumisel, nii alles vähest kui ka kaua aega koosolevatele peredele, kui ka lahkuminemisega/lahutamisega seoses.
Rännak on teraapiavorm, mis aitab süvatasandil vabaneda pikaaegsetest või hiljuti tekkinud emotsionaalsetest ja füüsilistest blokeeringutest ning leida endas uuesti üles rahu ning elurõõm. Rännakumeetod sobib ideaalselt nii täiskasvanutele kui lastele. Brandon Baysi rännakumeetodis usutakse, et siia maailma sündides oleme puhtad ja avatud. Kuid elu erinevate läbielamiste käigus kapseldutakse sageli lootes, et see kaitseb meid valusate läbielamiste eest. Tegelikkuses talletuvad valusad mälestused rakkudesse, tekitades nii negatiivse rakumälu. Rännakupraktiku ülesanne on aidata inimesel ligi pääseda probleemide emotsionaalsetele algpõhjustele ning need tervendada raku teadvuse tasandil.
Bioresonantsteraapia on võngetel põhinev meetod mis käsitleb inimese organismi kui tasakaalustatud energeetilist süsteemi ning abistab seda tervenemisel. Bioresonantsteraapia meetod toimib inimest ümbritseva nõrga elektromagnetvälja mõõtmise ja mõjutamise teel. Bioresonantsteraapia eesmärk on taastada inimese organismi loomulik eneseregulatsioonivõime ning jõuda täieliku tasakaaluni, mis on olemas igas inimeses.
Kogemusnõustaja saab pakkuda abivajajale lootust, et tema raskest olukorrast on võimalik välja tulla, ning praktilist abi ja nõuandeid läbi oma elukogemuse. Läbi vastastikuse empaatilise, usaldusliku ning jõustamisele orienteeritud suhte saab kogemusnõustaja abivajajat toetada oma läbielatud kogemuste kaudu, ning seeläbi asendada inimeses isoleerituse- ja tõrjutuse tunded lootusega paremale toimetulekule.
Ärikeskkonna teraapia keskendub ettevõtte sisese õhkkonna parendamisele ning võtab fookusesse töötajate sisekonfliktide lahendamise. Eesmärk on sõbralik keskkond, kus valitseb inimlik üksteise mõistmine ning toetamine.
L.I.F.E. Neurofeedback teraapia võimaldab lugeda ajukoores elektrilist aktiivsust ning kuvada selle informatsiooni numbritega ekraanile.Teraapia abil on võimalik ajul erinevaid kognitiivseid oskusi katsetades mõjutada arvutiekraanil toimuvat, samal ajal treenides end neid samu oskusi paremini ja tõhusamalt kasutama. Uuringud on näidanud, et Neurofeedbacki teraapia mõjub efektiivselt ADD ja ADHD (aktiivsus- ja tähelepanuhäire, üldtuntud kui hüperaktiivsus, on neurobiloogiline arenguhäire) ravi toetajana.
L.I.F.E. Biofeedback on teraapia, mille käigus terapeut mõõdab keha füsioloogilisi signaale (ajulained, lihaste toonus, naha juhtivus, südame löögisagedus, valu taju) aparatuuriga, mis muudab signaalid arvutiekraanil nähtavaks infoks. Uurimused osutavad, et Biofeedback on ka efektiivseks täiendavaks teraapiaks mitmesuguste meeleoluhäirete ja füüsiliste probleemide leevendamiseks.
Keha ja emotsioonid on omavahel tugevalt seotud. Nimelt kogeme pea kõike keha kaudu, meel annab kogetule juurde vaid loo. Erinevad laetud seisundid ning emotsioonid salvestuvad kehasse ja talletuvad sinna ning loovad sarnaselt laetud olukordades reaktsioone, mille tulemusel kujundame hoiakuid ning uskumussüsteeme. Seega võime öelda, et kehapsühhoteraapia on valdkond, mis tegeleb emotsioonide, seisundite, impulsside ja reaktsioonidega, mida kogeme olevikus erinevates situatsioonides, kuid mille all võivad peituda mitmed minevikust pärit lood. Kehapsühhoterapeut töötab otse ja kaudselt isiku põhiolemuse mentaalse, emotsionaalse, sotsiaalse ja hingelise kujunemislooga. Terapeut toetab nii sisemisi ise toimivaid protsesse kui välise reaalsuse selgemat tajumist. Terapeutilise töö tulemusena teadvustab, tunnistab ja lõpuks integreerib inimene oma elujõu allasurumise mehhanismid/viisid, mis loovad tasakaalus pinnase kvalitatiivseteks muutusteks. Kehapsühhoteraapia on: * psühhoanalüüsist ja Freudist välja kasvanud teaduslik psühhoteraapia haru * professionaalne praktika, mis kergendades emotsionaalseid ja mentaalseid pingeid, julgustab inimese teadlikku arengut * lähenemisviis, mis baseerub ja uurib keha ja meele koostööd. Kehapsühhoteraapia põhisõnum on, et keha ei saa lahutada psüühest.
Transeprsonaalses psühhoteraapias vaadeldakse inimest kui tervikut, kes koosneb kehast, meelest ja hingest. Kui inimese ees on väljakutsed, probleemid või kriis, siis uuritakse kuidas psühholoogilised probleemid mõjutavad eelpoolmainitud tervikut. Usutakse hinge olemasolu, millega kontakti saades püüdakse saada kontakti ka oma sisehääle, „sisemise tarkusega“, kes on võimeline andma juhiseid ja toime tulema inimese ette kerkinud probleemidega. Töötatakse unenägude ja loova kujutlusega, kasutatakse ka psühhodünaamilisi võtteid, regressioonirännakuid ning mõtestatakse tööd lähtudes kontseptsioonist, et inimene on hingestatud olevus ning selle kaudu ühenduses suurema tervikuga.

Sertifikaadid

https://bodypsychotherapyinstitute.com/koolitajad/