Sügisene kursus:

Registreerimine: info@terapeut.ee


Kursus on mõeldud inimesele
, kes tunneb vajadust ja motivatsiooni tõsta oma elukvaliteeti ja elada täisväärtuslikumat elu, tahab paremini mõista iseennast, omada rahuldustpakkuvaid suhteid ning keda huvitab üldinimlike teemade psühholoogiline ja psühhoterapeutiline süvakäsitlus. Kursus on grupiteraapia vormis, rõhuasetusega praktilisel käsitlusel.

Ootame osalema inimesi, keda puudutavad järgmised teemad:

• Suhteprobleemid, lahkuminek
• Motivatsioonipuudus
• Rahulolematus, jõuetus, sihitus
• Elujõu ja elurõõmu puudus
• Depressioon

• Ärevus, hirmud
• Stress, pinge
• Lähedase kaotus, rasked läbielamised
• Füüsilised või alaväärsuskompleksid 
• Soov ennast paremini mõista

Kursuse programm ja käsitletavad teemad 

Kursuse ülesehitus ja metoodika on suunatud sellele, et kasvaks osalejate emotsionaalne heaolu ja kohanemisvõime, väheneks kompleksite mõju, väsimus ja stress, muutuks selgemaks elamise eesmärk ja võimekus tulla toime elu ja selle kriisiperioodidega ning suureneks võimekus luua ja hoida rahuldustpakkuvaid suhteid nii iseenda kui teistega.

Kursuse lõpetajal on teoreetilised teadmised ning praktilised oskused ja kogemused, mis aitavad edukamalt toime tulla elus esinevate emotsionaalsete väljakutsetega. Ta tunneb ennast terviklikuma ja täisväärtuslikuma inimesena ning tema haavad ei kujunda enam nii tugevalt tema isiksust ja käitumismustreid. Minevikuhaavade tervenemise tulemusena saab avalduda potentsiaal, mis võimaldab luua enesele elu, millist tegelikult soovitakse elada.

 

Kursus koosneb 5 moodulist.

Kursusemoodulid ja käsitletavad teemad on järgmised:

I moodul: Sisemine laps ja baasemotsioonid

Empaatia, isiksuse struktuur, identiteedi osad, mineviku lugu, haavateadlikkus, esmased suhted (peresuhted), vajadused,  projektsiooni- ja induktsioonimustrid (ülekanded), baasemotsioonid, haavapõhised käitumismustrid ja nende tervendamine, emotsionaalne kompensatsioon.

II moodul: Kompleksid

Kompleksi olemus, uskumussüsteemid, afektid (emotsionaalsed pursked), emotsionaalsed kokkutõmbumised, kondenseeritud kogemuste süsteemid, enese kompleksite kaardistamine, füüsilised kompleksid, suhe oma kehaga, intiimsus, tabud, (näilised) ühiskonna ootused, rollid, alaväärtuskompleksid, ebapiisavustunne, hirmud (äratõugatus, hüljatus), varjamine, isiksuse kujunemine kompensatsioonina kompleksile.

III moodul: Kalduvused psüühilistele häiretele

Levinumad psüühilised häired (patoloogiad), tendents nende tekkeks, ärevus, kurvameelsus, depressioon, depressiooni liigid, identiteediosad, ärrituvus, emotsionaalne allasurutus, negatiivsed õpitud käitumismustrid; vaimsed, mentaalsed, emotsionaalsed ja kehalised sfäärid, leinafaasid, toimemehhanismid, triggerid (emotsionaalsed käivitajad), emotsioonide vabastamine.

 IV moodul: Suhted ja seksuaalsus

Suhtetüübid, kompensatsioonsuhted, suhete alustalad, haavad ja vajadused, psüühe roll partneri valikul, rollid suhtes, suhtepõhine elitarism, suhe kui entiteet, individuaalsus suhtes, häbi ja haavatavus, intiimsus, seksuaalsed rollid, erinevad seksuaalkäitumise viisid, seksuaalsus kui isiksusemustrite käivitaja, uskumused, tabud, piirid ja turvalisus, haavatavus ja läheduse lubamine.

V moodul: Vaimne areng ja eneseteostus

Ego-teadlikkus, vaimse arengu etapid (+autentsus, transtsendentsus, ühtsus),  mõtlemise tüübid (pre- ja transverbaalsus, perspektiivi muutus), uskumussüsteemid, isiksuseomadused, sisemised ressursid, arhetüübid ja varjud, anima ja animus, visioonid ja potensiaali rakendamine.

 

Toimumise ajad Tallinnas:

9.10, P, kell 10:30 - 19:30  
30.10, P, kell 10:30 - 19:30 
13.11, P, kell 10:30 - 19:30
11.12, P, kell 10:30 - 19:30
08.01, P, kell 10:30 - 19:30  

 


Hind

Kursuse maksumus: 300€ (kord 60€), soodushind kuni 5 sept 250€ (kord 50€)
Vastavalt kokkuleppele võimalik tasuda osade kaupa.
Kursusel osalemiseks vajalik tasuda tagastamatu ettemakse summas 30€ hiljemalt 1 nädal enne esimese mooduli algust.

Metoodika

Kursus on grupiteraapia vormis, rõhuasetusega praktilisel käsitlusel. Kombineeritakse teooriat ja järgmisi aktiivmetoodikaid:

• Simulatsioonid
• Konstellatsioonid
• Rännakud ja juhitud meditatsioonid
• Kehatöö

• Psühhodraama
• Demonstratsioonid
• Individuaalne ja grupitöö
• Kodused harjutused 

Kursust juhendab 

Robert Randma
Euroopa Transpersonaalse Assotsiatsiooni sertifitseeritud terapeut
www.terapeut.ee

Registreerimine: info@terapeut.ee
Lisainfo: Robert@terapeut.ee, tel 55511110

Robert Randma

Kehapsühhoterapeut
Harju maakond

Autorist

SOMA: Kehapsühhoteraapia assotsiatsiooni president
Euroopa transpersonaalse assotsatsiooni sertifitseeritud terapeut. www.eurotas.org


Oma töö puhul pean olulisimaks kliendiga sügavat kohtumist ja empatiseerumist ja selle pinnalt teiste perspektiivide ja suurema avatuse või lahenduse poole liikumist. Minu töö põhirõhk lasub kehapsühhote...


Selle artikliga koos loetud